Achterhaven 148

VOCAddres: VOC – Achterhaven 148

Oppervlakte: 2.360 m2 bvo

Omschrijving

De Achterhaven 148 is een rijksmonument gelegen in Delfshaven (voormalig depot van de Verenigde Oostindische Compagnie). Het pand is gebouwd in 1647. Na een brand is het pand in 1746 herbouwd. Het monumentale pand met zijn karakteristieke gevel gelegen aan het water van de Achterhaven dient te worden herontwikkeld en herbestemd.

Het pand is na een openbare verkoop onder voorbehoud verkocht. Uitgewerkt worden plannen voor herontwikkeling naar gecombineerde appartementen voor wonen&werken. De verkoop zal worden uitgevoerd in de vorm van “collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)”.

Hierbij zoekt de kopende partij geïnteresseerden die gezamenlijk de koop en herontwikkeling ter hand zullen nemen.

Belangstellenden voor huur of koop kunnen zich via de gemeente melden.

Voorzieningen: Het gebouw wordt casco opgeleverd

Bestemming: Gemengd

Huurprijs: Te bevragen bij de gemeente Rotterdam, directie Vastgoed

Koopprijs: Te bevragen bij de gemeente Rotterdam, directie Vastgoed

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: