Puntegaalstraat 81

puntegaals

Oppervlak : 30m2

Omschrijving:

Kleinschalige kantoorunit van ca. 30 m², gelegen op de begane grond van het monumentale Complex “Puntegale”.  Dit complex bestaat uit  woningen en een grote diversiteit aan kleinschalige bedrijvigheid.  De ruimte is centraal gelegen in Rotterdam en  goed bereikbaar via de belangrijke uitvalswegen en  het openbaar vervoer.

Voorzieningen:

De bedrijfsruimte is voorzien van toilet, pantry, individuele  technische installatie, verwarming en airconditioning

Bestemming: Kantoorruimte

Huurindexering:

Jaarlijks  op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:

Partijen komen overeen dat verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn.

Opleveringsdatum: Per direct

Indicatie huurprijs: € 285,00- / maand, excl. BTW en servicekosten (€ 75,00 per maand)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: